Usługi projektowe

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-REMONTOWE „MEGARON” Sp. z o.o. świadczy usługi projektowe dla budownictwa takie jak:

  • Projekty konstrukcyjne i opracowania wielobranżowe w zakresie kompletnej dokumentacji projektowej, budowlanej, dla firm i osób prywatnych.
  • Projektowanie architektoniczno-budowlane poczynając od koncepcji do projektu technicznego z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i akceptacji aż po pozwolenie na budowę.
  • Przygotowanie inwestycji wraz z analizą uwarunkowań formalno-prawnych i ekonomicznych.
  • Projekty przygotowywane są dla inwestycji w zakresie hal stalowych, budownictwa usługowego, przemysłowego, mieszkaniowego oraz konserwacji zabytków.

Zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników gwarantuje najwyższą merytoryczną jakość projektów.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe "Megaron" Sp. z o.o.
ul. Galaktyczna 30a, 80-299 Gdańsk | e-mail: biuro@pbr-megaron.pl

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2010 "STUDIO H". ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN