Przykładowe referencje z zakresu konserwacji zabytków:

„Kultura, znajomość rzemiosła i dbałość o potrzeby użytkownika a także elastyczność w podejściu do nowatorskich rozwiązań ze wszech miar pozwala stwierdzić że Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe MEGARON jest poważnym partnerem, godnym zaufania i otwartym na wszelkiego rodzaju propozycje odbiegające w swoim wykonaniu od obowiązujących standardów i z tych względów w pełni polecamy tego Wykonawcę innym zainteresowanym.”

Dyrektor ds. administracyjnych Andrzej Orzeł
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyk Chopina w Gdańsku

„Lokalizacja oraz wyraz architektoniczny całego zespołu pofabrycznego a w szczególności w odniesieniu do wykonanej elewacji i ogromu prac rewitalizacyjnych predysponuje go do jednego z najbardziej charakterystycznych obiektów w mieście. Adaptacja została zgłoszona do konkursu „Modernizacja roku 2006.
Polecamy Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Megaron Sp. z o.o. jako
sprawdzonego Generalnego Wykonawcę, który jest w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających Inwestorów.”

Zenon Odya, Prezydent Miasta Tczewa
Miasto Tczew

„Wysoko oceniamy jakość wykonanych robót oraz organizację pracy na budowie. Polecamy Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe MEGARON Sp. z o.o. jako solidnego i wiarygodnego partnera w branży budowlanej, który posiada dobrze wyposażone zaplecze techniczne, wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie w realizacji w/w prac.”

Kanclerz Henryk Mączka
Akademia Muzyczna w Gdańsku im. Stanisława Moniuszki

„… Prace wykonane zostały z dużą starannością, na wysokim poziomie jakościowym, zgodnie z dokumentacją techniczną, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Ze względu na historyczny charakter obiektu, prace prowadzone były z uwzględnieniem wszelkich zaleceń Zamawiającego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposób ich wykonania, tak aby nie naruszyć zabytkowych elementów budynku. Całość prac podlegała nadzorowi Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.”

Z-ca Dyrektora mgr Maria Bigoś- Bojarska
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

„Wysoko oceniamy jakość wykonanych robót oraz organizację pracy na budowie. Polecamy Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe MEGARON Sp. z o.o. jako solidnego i wiarygodnego partnera w branży budowlanej, który posiada dobrze wyposażone zaplecze techniczne, wykwalifikowaną kadrę oraz doświadczenie w realizacji w/w prac.”

o. Tadeusz Popiela PRZEOR KLASZTORU
ZAKON OO. KARMELITÓW KLASZTOR (dot. odbudowy dachu w Kościele p.w. Św. Katarzyny w Gdańsku)

Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe "Megaron" Sp. z o.o.
ul. Galaktyczna 30a, 80-299 Gdańsk | e-mail: biuro@pbr-megaron.pl

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2010 "STUDIO H". ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN