Przykładowe referencje z zakresu budownictwa hal stalowych:

„W trakcie prac projektowych oraz na każdym etapie realizacji inwestycji PBR-Megaron sp. z o.o. okazało się kompetentnym, solidnym partnerem, który wykonał swoje zadania z dużą dokładnością z wykorzystaniem racjonalnej technologii robót z wysokim standardem jakości i w ustalonych terminach.
Z pełnym przekonaniem polecamy PBR-Megaron sp. z o.o. jako firmę profesjonalną gwarantującą wykonanie inwestycji dokładnie według potrzeb inwestora z uwzględnieniem budżetu i terminów oddania inwestycji do eksploatacji.”

Prezes Zarządu Roman Animucki
PROF-DEVELOPMENT Sp. z o.o. (Inwestycja budowy pawilonu handlowego CARREFOUR)

„Spółka Etos S.A. jest bardzo zadowolona z współpracy z PBR-MEGARON Sp. z o.o.
W trakcie realizacji inwestycji na każdym z jej etapów obserwowaliśmy duże doświadczenie PBR-MEGARON Sp. z o.o. w realizacji tego typu inwestycji. Było to widoczne w sprawnej organizacji pracy oraz w jakości i tempie ich wykonania. Firma ta dysponuje wykwalifikowaną kadrą oraz bardzo dobrze wyposażonym zapleczem technicznym.
Prace, których jakość wysoko oceniamy zostały wykonane terminowo, dlatego z pełnym przekonaniem polecamy PBR-MEGARON Sp. z o.o. jako sprawdzonego wykonawcę, który jest w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających Inwestorów.”

Wiceprezes Zarządu Wiesław Rejusz
ETOS S.A.

„PBR-MEGARON Sp. z o.o. wywiązało się z postanowień wiążącej nas umowy oraz przyjętych zobowiązań sprawnie i terminowo bez zastrzeżeń co do jakości wykonanych robót.
PBR-MEGARON Sp. z o.o. dysponuje wyspecjalizowanymi grupami własnych pracowników, posiada fachowy nadzór techniczny, co gwarantuje zaspokajanie wymagań stawianych przez Inwestora.
Wszystkim zainteresowanym polecam współpracę z PBR-MEGARON Sp. z o.o.„

Dyrektor Techniczny Janusz Januszak
Federal Mogul BIMET S.A.

„Zlecone zadania inwestycyjne zostały wykonane terminowo i zgodnie z warunkami zawartymi w kontrakcie. W trakcie realizacji inwestycji obserwowaliśmy duże doświadczenie PBR-MEGARON Sp. z o.o. w realizacji tego typu kontraktów. Było to widoczne w sprawnej organizacji pracy oraz w jakości i tempie wykonywania robót. Firma ta dysponuje wykwalifikowaną kadrą oraz bardzo dobrze wyposażonym zapleczem technicznym, dlatego z pełnym przekonaniem polecamy PBR-MEGARON Sp. z o.o. jako sprawdzonego wykonawcę, który jest w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających Inwestorów”

Joanna Kotkowska
GALEON Sp. z o.o. Sp. k.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe "Megaron" Sp. z o.o.
ul. Galaktyczna 30a, 80-299 Gdańsk | e-mail: biuro@pbr-megaron.pl

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2010 "STUDIO H". ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN