Realizacje w zakresie budownictwa hal stalowych

Zaklad unieszkodliwiania odpadow 1.JPG - Zak??adu Unieszkodliwiania Odpad??w

Lokalizacja: ????yce

Rok realizacji: 2010

Zakres prac: Rozbudowa zak??adu unieszkodliwiania odpadów EKO DOLINA w ????ycach: projektowanie i rozbudowa budynku sortowni odpadów; opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow?; rozbudowa hali sortowni; wykonanie posadzki przemys??owej; wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji; budowa zbiornika przeciwpo??arowego; wykonanie infrastruktury zewn?trznej, budowa placów i chodników, zagospodarowanie terenu.

Zaklad unieszkodliwiania odpadow 2.JPG - Zaklad unieszkodliwiania odpadow 3.JPG -

Hala GALEON 1.JPG - Hala GALEON

Lokalizacja: Wi??linka

Rok realizacji: 2008

Zakres prac: Budowa hali wyposa??enia jachtów. Monta?? hali, wykonanie fundamentów, dostawa ??wietlików i klap dymowych.

Hala GALEON 2.JPG - Hala GALEON 3.JPG -

Hala Biurowo - Magazynowa 1.JPG - HALA BIUROWO-MAGAZYNOWA ETOS S.A.

Lokalizacja: Gda??sk Kokoszki

Rok realizacji: 2008

Zakres prac: Dostawa i monta?? hali, wykonanie posadzki przemys??owej magazynu, budowa cz???ci biurowej obiektu w konstrukcji ??elbetowej, dostawa i monta?? stolarki okiennej i drzwiowej oraz ??wietlików dachowych, instalacja klimatyzacji i ogrzewania pomieszcze?? biurowych, instalacja ogrzewania powietrznego w cz???ci magazynowej, ??ród??o ciep??a technologicznego-zasilanie central wentylacyjnych, gara?? podziemny pod cz???ci? biurow? w konstrukcji ??elbetowej wraz z konstrukcj? szybu windowego, dostawa i monta?? doków roz??adunkowych, wykonanie odwodnienia dachu w systemie Geberit Pluvia, wykonanie zbiornika retencyjnego, instalacja odgromowa i instalacja elektryczna wewn?trzna hali, instalacja wod.-kan, dostawa i monta?? lamp, wykonanie dodatkowego odcieku skroplin, wycinka drzew, usuni?cie karp, odtworzenie pobocza jezdni, wykonanie murów oporowych. 

Hala Biurowo - Magazynowa 2.JPG - Hala Biurowo - Magazynowa 3.JPG -

Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe "Megaron" Sp. z o.o.
ul. Galaktyczna 30a, 80-299 Gdańsk | e-mail: biuro@pbr-megaron.pl

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2010 "STUDIO H". ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN