Przykładowe referencje z zakresu budownictwa usługowego:

„Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z harmonogramem, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej, z należytą starannością techniczną i technologiczną na wysokim poziomie jakościowym.
Na uwagę zasługuje fakt że prace wykonano w sposób dyskretny i sprawny, bez wyłączania budynku z eksploatacji oraz bez uciążliwości dla codziennego funkcjonowania obiektu.
Z pełną satysfakcją rekomendujemy Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe MEGARON Sp. z o.o. jako profesjonalnego, rzetelnego i wiarygodnego wykonawcę.”

Dyrektor Naczelny Julian Karaszewski
Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. Gdynia

„W trakcie prac na każdym etapie PBR - MEGARON Sp. z o.o. okazało się kompetentnym, solidnym partnerem, który wykonał swoje zadania z dużą dokładnością z wykorzystaniem racjonalnej technologii robót z wysokim standardem jakości i w ustalonych terminach.
Z pełnym przekonaniem polecam PBR - MEGARON Sp. z o.o. jako firmę profesjonalną gwarantującą wykonanie inwestycji dokładnie według potrzeb inwestora z uwzględnieniem budżetu i terminów oddania inwestycji do eksploatacji.”

Włodzimierz Groblewski
Groblewski

„Organizacja pracy, jakość i tempo wykonanych robót, przygotowanie kadry i posiadany sprzęt daje podstawy do traktowania PBR - MEGARON Sp. z o.o. jako wiarygodnego i solidnego partnera w realizacji robót o dużym zakresie rzeczowym.
Możemy polecić Przedsiębiorstwo Budowlano- Remontowe MEGARON Sp. z o.o. jako sprawdzonego wykonawcę, który jest w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających Inwestorów.”

Prezes Zarządu Marek Poborca
Inter-Development sp. z o.o. (Inwestycja CARREFOUR)

Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe "Megaron" Sp. z o.o.
ul. Galaktyczna 30a, 80-299 Gdańsk | e-mail: biuro@pbr-megaron.pl

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2010 "STUDIO H". ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN