Realizacje w zakresie budownictwa usługowego

Budynek Biurowy 1.JPG - BUDYNEK BIUROWY

Lokalizacja: Gda??sk, Osowa

Rok realizacji: 2009

Zakres prac: Zaprojektowanie i wybudowanie budynku biurowego wraz z wykonanie kompletu prac budowlanych i instalacyjnych: instalacje wod.-kan, c.o., wentylacji, klimatyzacji, elektryczne, wyposa??enia. 

Budynek Biurowy 2.jpg - Budynek_Biurowy_3.JPG -

Galeria Handlowo - Uslugowa 1.JPG - GALERIA HANDLOWO-US?UGOWA

Lokalizacja: Ko??cierzyna

Rok realizacji: 2007

Zakres prac: Wymiana gruntu, roboty rozbiórkowe, konstrukcja ??elbetowa obiektu, dostawa i monta?? ??wietlików i klap oddymiaj?cych, tynki elewacyjne cienkowarstwowe, wykonanie elewacji z klinkieru, dostawa i monta??: balustrad, d??wigu osobowego i chodników ruchomych, stolarki okiennej i drzwiowej, kopu??a w konstrukcji stalowej ognioodpornej, fasady zewn?trzne, bramy, drogi i chodniki z kostki betonowej. 

Galeria Handlowo - Uslugowa 2.JPG - Galeria Handlowo - Uslugowa 3.JPG - Galeria Handlowo - Uslugowa 4.JPG -

Salon Samochodowy 1.jpg - SALON SAMOCHODOWY

Lokalizacja: Sopot

Rok realizacji: 2007

Zakres prac: Wykonanie rozbudowy istniej?cego budynku biurowego o salon samochodowy Porsche-Groblewski: zewn?trzne sieci i przy???cza (wodoci?gowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej). 

 

Salon Samochodowy 2.jpg - Salon Samochodowy 3.JPG -

Budynek_Handlowo_Uslugowy_Morena_1.JPG - BUDYNEK HANDLOWO-US?UGOWY

Lokalizacja: Gda??sk, Morena

Rok realizacji: 2006

Zakres prac: Prace budowlano-monta??owe obiektu handlowo-us??ugowego, wykonanie stanu surowego obiektu w konstrukcji ??elbetowej, wykonanie przy???czy wodoci?gowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i instalacji elektroenergetycznej, wykonanie przebudowy gazoci?gu niskiego ci??nienia, wewn?trznego uk??adu drogowego, prac wyko??czeniowych obiektu. 

Budynek_Handlowo_Uslugowy_Morena_2.JPG - Budynek_Handlowo_Uslugowy_Morena_3.JPG -

Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe "Megaron" Sp. z o.o.
ul. Galaktyczna 30a, 80-299 Gdańsk | e-mail: biuro@pbr-megaron.pl

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2010 "STUDIO H". ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN