Aktualności

Obecnie firma wykonuje prace budowlane w zakresie projektów:

 • "Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew" sk??adaj?cego si? z trzech zada??, które obejmuj? budow? Regionalnego Zak??adu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie, Stacji Prze??adunkowej Odpadów Komunalnych w Stegnie oraz Stanowiska Przetwarzania Odpadów Budowlanych w Pelplinie
 • Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja sk??adowisk odpadów dla Zak??adu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elbl?gu 
 • Budowa Hotelu "Admira??" w Gda??sku
 • Centralne Muzeum Morskie w Gda??sku (najwi?ksza, obecnie realizowana, inwestycja muzealna w Polsce i Europie)

 

Ostatnio uko??czyli??my realizacj? prac na obiektach:

 • Rozbudowa Hotelu Gda??sk przy ul. Szafarnia
 • Rozbudowa Galerii Rumia - Multikino
 • Rekonstrukcja baszty obronnej 24 przy ul. Derdowskiego i zabudowy baszty 27 przy ul. Basztowej w L?borku
 • Ratusz G??ówny Miasta Gda??ska (przebudowa instalacji elektrycznej)
 • Stworzenie infrastruktury dla organizacji widowisk, w tym wybudowanie widowni na wschodnim brzegu kana??u Juranda w Malborku
 • Adaptacja Kina Ba??tyk na Teatr Kameralny w Sopocie (przebudowa i modernizacja obiektu)
 • Pa??stwowy Teatr Wybrze??e w Gda??sku (prace remontowe i renowacyjne)
 • Zak??ad unieszkodliwiania odpadów EKO DOLINA w ????ycach (rozbudowa zak??adu)
 • Pa??stwowa Opera Ba??tycka w Gda??sku (modernizacja Patio, oraz prace modernizacyjno-instalacyjne w obiekcie)
 • Dawna ?a??nia Miejska w Gda??sku (przebudowa i remont pomieszcze?? budynku dawnej ?a??ni) 
 • Budynek biurowy firmy MEGARON w Gda??sku (Generalne Wykonawstwo)

   

   

   

 

Rezultat prac by?? bardzo satysfakcjonuj?cy dla inwestorów.

Zapraszamy do obejrzenia zdj?? z realizacji!


 

01.10.2009

PRZREDSI?BIORSTWO BUDOWLANO-REMONTOWE „MEGARON” Sp. z o.o. przenosi swoje biuro do nowego budynku zlokalizowanego przy ul. Galaktycznej 30a w Gda??sku. Generalny Wykonawc? tego obiektu by??a firma MEGARON. 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe "Megaron" Sp. z o.o.
ul. Galaktyczna 30a, 80-299 Gdańsk | e-mail: biuro@pbr-megaron.pl

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2010 "STUDIO H". ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN